Nieuws

Amsterdam Elders

Vanaf 24 januari 2015 schrijf ik maandelijks de rubriek ‘Amsterdam Elders’ in de zaterdagse bijlage PS De Wereld van Het Parool: een serie van tien artikelen over Amsterdams cultureel erfgoed in het buitenland. Tien landen – door de overheid aangewezen als de landen waar Nederlands cultureel erfgoed speciale aandacht verdient – passeren het komende jaar de revue: van de overblijfselen van de oudste synagoge in Brazilië tot de verbastering van het woord koekje in de Verenigde Staten.

De reeks begint deze maand met een verhaal over Japan. Titia Bergsma vertrok in 1816 op een Amsterdams schip richting Japan. Ze begeleidde haar man, de Amsterdammer Jan Cock Blomhoff, die daar leiding ging geven aan de Nederlandse handelspost op het eilandje Deshima. Titia was de eerste westerse vrouw in eeuwen die voet op Japans grondgebied zette. Tijdens haar korte verblijf in Japan werd ze een bron van inspiratie voor Japanse kunstenaars en haar beeltenis is tegenwoordig op zo’n vier miljoen Japanse voorwerpen te vinden.

‘Amsterdam Elders’ eindigt in december met een artikel over Australië, als opstapje naar 2016, het jaar dat het vierhonderd jaar geleden is dat de Amsterdammer Dirck Hartog Australië bereikte.

De artikelen komen tot stand met ondersteuning van het Gedeeld Cultureel Erfgoed Programma.

Afbeelding: De Baai van Nagasaki met links het eilandje Deshima met de Nederlandse handelspost, geschilderd door Kawahara Keiga in de eerste helft van de negentiende eeuw, nu in het Rijksmuseum Amsterdam.