All posts tagged: Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Valse oproep

‘Nepnieuws’ in 1794. De bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen waren boos over valse berichten dat zij Amsterdammers opriepen tot revolutie.