All posts tagged: Revolutie

Valse oproep

‘Nepnieuws’ in 1794. De bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen waren boos over valse berichten dat zij Amsterdammers opriepen tot revolutie.