Alle berichten getagd met: Margaretha Jacoba de Neufville

Portret van Elisabeth de Neufville

Margaretha Jacoba de Neufville

Ik werk aan een nieuw boek over het raadselachtige leven van Margaretha Jacoba de Neufville, een van de belangrijkste en populairste schrijfsters van de eerste helft van de negentiende eeuw. Scherp en ook wel geestig schreef De Neufville over geschiedenis en over de maatschappij van haar eigen tijd, met veel aandacht voor de rol van de vrouw. Maar het grootste deel van haar eigen leven is gehuld in nevelen – bewust of niet? De plek van vrouwenMargaretha Jacoba de Neufville (1775-1856) stamde uit een voorname Amsterdamse familie. Ze observeerde de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van haar tijd van heel dichtbij en was niet bang haar mening daarover te geven. Zo passeert in haar werk de hele geschiedenis van haar tijd de revue, van de Bataafse revolutie, de Franse tijd en Napoleon tot de inhuldiging van koning Willem I en de afscheiding van België. De plek van vrouwen in de geschiedenis en de maatschappij behoort tot de belangrijkste thema’s in haar werk. Haar meest gelezen roman, De kleine pligten, die zich vooral afspeelt in het Amsterdam …